Bezpłatny program rehabilitacyjny

W naszej klinice oferujemy bezpłatny, regionalny program rehabilitacji osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego na lata 2020-2022.

Drogi pacjencie, jeżeli:

 • Jesteś kobietą w wieku 50-59 lat/ mężczyzną w wieku 50-64 lata
 • Zamieszkujesz na terenie województwa śląskiego
 • Jesteś aktywna/y zawodowo lub deklarujesz gotowość do podjęcia zatrudnienia
 • Nie korzystałaś/eś ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON w okresie ostatnich 6 miesięcy z powodu niżej wymienionych jednostek chorobowych:
 • zwyrodnienia wielostawowe (M15)
 • choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych (koksartroza) (M16)
 • choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych (gonartroza) (M17)
 • choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowa-śródręcznego (M18)
 • inne choroby zwyrodnieniowe (M19)
 • zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa (M47)
 • choroby kręgów szyjnych (M47)
 • inne choroby krążka międzykręgowego (M51)
 • bóle grzbietu (M54)
 • nie stwierdzono u Ciebie przeciwskazań zdrowotnych do skorzystania ze świadczeń rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym
 • chciałabyś/ chciałbyś skorzystać z rehabilitacji ambulatoryjnej

,,Projekt „Tuzy u Tuza. Rehabilitacja lecznicza w chorobach przewlekłych układu kostno­stawowego i mięśniowego w 3 powiatach województwa śląskiego zgodnie z Regionalnym Programem Zdrowotnym” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy DZIAŁANIE 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy. PODDZIAŁANIE 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs”.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 552 367,66zł.

Realizatorem projektu jest FIZJOTERAPIA JACEK TUZ, ul. Szpakowa 44A, 43-100 Tychy.

Miejsce udzielania świadczeń:
Fizjoterapia MDT Certyfikowana Klinika Międzynarodowego Instytutu McKenziego,
ul. Młodzieżowa 3, 43-100 Tychy

Zakres wsparcia w ramach projektu obejmuje:

a) Kompleksową rehabilitację uczestników projektu obejmującą:

 • pierwszą wizytę lekarską realizowaną przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej
 • pierwszą poradę fizjoterapeutyczną
 • indywidualny plan rehabilitacyjny dostosowany do potrzeb wynikających ze stanu zdrowia pacjenta oraz zakresu potrzebnej pomocy fizjoterapeutycznej (15 dni zabiegowych, czas trwania jednego dnia zabiegowego – do 1 godziny)
 • drugą wizytę lekarską realizowaną przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej w ciągu tygodnia po ukończeniu działań edukacyjnych oraz indywidualnego planu rehabilitacji
 • drugą poradę fizjoterapeutyczną realizowaną po 2 miesiącach od ukończenia działań edukacyjnych oraz indywidualnego planu rehabilitacji
 • kontrolną wizytę lekarską realizowaną przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej po 2 miesiącach od ukończenia działań edukacyjnych oraz indywidualnego planu rehabilitacji

 

b) Działania edukacyjne dla uczestników projektu (3 spotkania 45-minutowe w zakresie edukacji zdrowotnej, 3 spotkania 45-minutowe w zakresie edukacji żywieniowej, 3 spotkania 45-minutowe w zakresie psychoedukacji)

 

c) Dodatkowo zakres wsparcia dotyczy również szkolenia dla kadry medycznej z nowoczesnych technik rehabilitacji pacjentów z przewlekłymi chorobami układu mięśniowo-szkieletowego (dotyczy lekarzy i fizjoterapeutów)

Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi projektu

Jak można zgłosić się do udziału w programie:

  • wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać ( 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu)
  •  zadzwonić pod numer 607 800 959 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00
  • osobiście w godzinach otwarcia