dr n. med. Beata Wrocławska

dr n. med. Beata Wrocławska
Lekarze, Zespół -

  Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach – wydział w Zabrzu – studia ukończyła w 1997 r.

  Podjęła początkowo pracę na O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii , a następnie, jako młodszy asystent w  Oddziale  Dermatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach.
  Od 2001 r. asystent w O. Psychiatrii Szpitala – Centrum Psychiatrii w Katowicach.
  Specjalizację z dziedziny psychiatrii uzyskała w 2008 r.
  W 2010 r. uzyskała stopień naukowy – doktora  nauk medycznych – na podstawie rozprawy doktorskiej
  pt. „Jakość życia, objawy depresji i lęku oraz poczucie koherencji u chorych na łuszczycę”.
   Od 2010 r. – konsultant z dziedziny psychiatrii w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.
  Od 2018 r. – konsultant z dziedziny psychiatrii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym św. Barbary w Sosnowcu.
  W ramach prowadzonej od wielu lat prywatnej praktyki lekarskiej zajmuje się diagnostyką i  leczeniem wszelkich  zaburzeń i chorób psychicznych.