Programy Profilaktyczne

Jeśli jesteś pracodawcą

Warto jest wiedzieć, że:

1. Liczba dni absencji chorobowych w Polsce w 2017 roku to blisko 250 mln.

  • z czego 13,84 % to L4 wynikające ze schorzeń narządu ruchu

  • to stanowi około 38 mln/osobodni L4

2. W każdym dniu roku na L4 z powodu choroby narządu przebywa około 106 tys. osób

Potencjalne choroby narządu ruchu

W Twojej firmie, warto się przed nimi ustrzec, wiedząc że:

1. W każdym dniu roku na L4 z powodu choroby narządu

przebywa około 106 tys. osób

2. W przeliczenie na 1 osobę to średnio 2,3/ osobodni L4

w wieku produkcyjnym

  

Zadbaj o siebie i swoich pracowników

Możesz to zrobić, uświadamiając swoich pracowników, zatrudniając  BHP-owców i szkoleniowców.

Warto jest zmniejszyć przeciążenia narządu ruchu w Twoje firmie, dbać o zdrowie Twoich pracowników oraz redukować koszty absencji chorobowych!