mgr Agnieszka Mateja
Zespół - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta SNP PTP nr 841, nauczyciel akademicki

  Prowadzę psychoterapię indywidualną, par, rodzinną oraz grupową. Udzielam wsparcia psychologicznego w kryzysach życiowych. Zapraszam Cię do kontaktu, jeżeli odczuwasz smutek, przygnębienie, nie doświadczasz wystarczającej satysfakcji z życia, masz lęki, problemy ze snem lub niepokoją Cię inne trudności, których tutaj nie wymieniłam. W moim gabinecie znajdziesz wsparcie, zrozumienie i realną, profesjonalną pomoc. Jako jedna z nielicznych specjalistów mam również wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami i rodzinami z transseksualnością oraz LBGT+.

  Przeprowadzam diagnozę psychologiczną do różnego rodzaju opinii, orzeczeń, postępowań sądowych.

  Zakres diagnozy psychologicznej:

  • Diagnoza osobowości uwzględniająca zaburzenia osobowości
  • Diagnoza poziomu inteligencji
  • Diagnoza neuropsychologiczna, funkcji poznawczych
  • Diagnoza ADHD, Zespołu Aspergera u dzieci i dorosłych
  • Diagnoza transseksualizmu

  Swoje wykształcenie i doświadczenie zawodowe budowałam w trakcie licznych studiów, szkoleń, konferencji, między innymi ukończyłam:

  • Kurs Psychoterapii prowadzony przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
  • Studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
  • Studia podyplomowe z zakresu psychologii transportu w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.
  • Szkolenia z zakresu dysforii i niezgodności płciowej

  Obecnie pracuję w Poradniach Zdrowia Psychicznego, prowadzę gabinet prywatny oraz jestem nauczycielem akademickim w zakresie psychoterapii i diagnozy psychologicznej.

  Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w różnych placówkach, między innymi w Centrum Psychiatrii w Katowicach (Poradnia Zdrowia Psychicznego, Oddział Dzienny, Oddział Ogólnopsychiatryczny, Zespół Leczenia Środowiskowego), Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, Poradni Zdrowia Psychicznego w Przychodni nr 4 w Tychach.

  Pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji. Kieruję się zasadami zawartymi w Kodeksie Etyczno- Zawodowym Psychologa oraz Kodeksie Etycznym Psychoterapeuty. Od wielu lat jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów.  PORADNIA PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPEUTYCZNA:

  • Psychoterapia indywidualna
  • Psychoterapia par
  • Terapia rodzinna
  • Psychoterapia grupowa
  • Wsparcie psychologiczne w kryzysach życiowych (np. rozpad związku, utrata pracy, żałoba, choroba, chęć usamodzielnienia się).
  • Terapia rozwojowa (ma na celu polepszenie satysfakcji z życia).

  DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA:

  • Diagnoza osobowości uwzględniająca zaburzenia osobowości
  • Diagnoza poziomu inteligencji
  • Diagnoza neuropsychologiczna, funkcji poznawczych
  • Diagnoza ADHD, Zespołu Aspergera u dzieci i dorosłych
  • Diagnoza transseksualizmu