MgrAlicja Badetko
Zespół - fizjoterapeuta
www.facebook.com/badetkoFizjoterapeuta

  Doświadczenia zawodowego nabrała pracując w: domach opieki, klinice neurologicznej (Neuro Care), na turnusach rehabilitacyjnych w ramach NFZ, szpitalu, a także praktykując wizyty domowe. Bywa wykładowcą w szkołach policealnych na kierunkach medycznych. Pracuje tylko z pacjentami dorosłymi. Z Fizjoterapią MDT związana od lutego 2021.

  Ważniejsze kursy:

  – Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych

  – Neuromobilizacje nerwów obwodowych

  – Zintegrowane techniki pracy z blizną

  – Model FDM Neuro

  – PNF podstawowy
  – Rehabilitacja w przewlekłej hemiplegii

  – Model FDM Intensywny

  – Neurorehabilitacja traktu ustno – twarzowego, staw skroniowo – żuchwowy,
  – Wczesna rehabilitacja po udarze
  – Nadmierne ślinienie
  – Kurs podstawowy opieki paliatywnej

  – Fizjoterapia w geriatrii z elementami nowoczesnych metod terapii

  Kursy masażu:

  – klasycznego, relaksacyjnego, bańkami, stawowego, drenażu limfatycznego

  • pacjenci neurologiczni (po udarach, z ch. Parkinsona, SM, SMA, SLA)
  • usprawnianie po endoplastyce stawu biodrowego
  • usprawnianie po pobycie w szpitalu
  • terapia blizn
  • ból mięśni wynikający z ich przeciążenia
  • masaż (klasyczny, relaksacyjny, bańką, limfatyczny – tylko u osób z zachowanymi węzłami chłonnymi)
  W wolnym czasie jeździ do Nederlandów, układa puzzle i prowadzi socialmedia.