Małgorzata Nalepa

Małgorzata Nalepa
Zespół - Fizjoterapeuta
 • CertyfikatyTerapeuta Certyfikowany Międzynarodowego Instytutu McKenziego.

Specjalizuje się w leczeniu pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa i kończyn, a także stawów skroniowo-żuchwowych oraz terapią wisceralną (powłok brzusznych).  Długoletnia praktyka  oraz ukończone specjalistyczne szkolenia pozwalają mi spojrzeć na każdego pacjenta w sposób indywidualny. Do tego celu w swojej pracy poza wcześniej wspomnianą metodą McKenziego  wykorzystuje również m. in. metody: J-P Barral, Mulligan, Bobath i inne.

Odległe w czasie przebyte urazy czy operacje, które na pozór wydają się nie związane z obecnym problemem bólowym, obciążają układ kostny, mięśniowo – powięziowy oraz zaburzają niejednokrotnie pracę narządów wewnętrznych.  Zdarza się, że mają wpływ na nasz obecny stan fizyczny co może  skutkować nawracającymi, uporczywymi problemami zdrowotnymi (podejście osteopatyczne). Łączenie terapii wraz z przywróceniem utraconych funkcji adaptacyjnych naszego organizmu oraz podjęcie aktywności przez pacjenta pozwoli na zmniejszenie lub pozbycie się dolegliwości oraz poprawę samopoczucia psychofizycznego.

Powyższe, jest szczególnie cenne w grupie pacjentów u których nie jesteśmy  w stanie zastosować procedur metody McKenziego. Wykorzystanie wyżej opisanych technik pozwala wrócić do zasadniczego sposobu leczenia narządu ruchu jakim jest ruch własny pacjenta.

 

W swojej praktyce zawodowej zajmuje się pacjentami z bólami :

 • Kręgosłupa i stawów obwodowych
 • Stawu skroniowo- żuchwowego 
 • Zwyrodnieniami
 • Przed i po operacjach chirurgicznych i ortopedycznych 
 • Urazami z tkanek miękkich 
 • Urazach wielonarządowych 
 • Zabiegach onkologicznych

Każdego pacjenta zachęcam do podjęcia aktywności, która pozwoli na powrót do sprawności zawodowej i społecznej, poprzez dobrane indywidualnie ćwiczenia dostosowane do możliwości fizycznych i czasowych.

 

 • Terapia manualna – staw barkowy, biodrowy, kolanowy
 • Manipulacje Wisceralne (narządów wewnętrznych)
 • Neuromobilizacje nerwów czaszkowych i obwodowych
 • Terapia tkanek miękkich
 • Techniki energizacji mięśniowej
 • Terapia funkcjonalna
 • Fibroliza mięśniowa-haczykowanie
 • Kinesiotaping
Prywatnie: żona i matka dwójki dzieci: Filipa i Kingi

Zainteresowania: podróże, książka, film, różnorodna aktywność sportowa