Zobacz najbliższe terminy

Szkolenia podstawowe z zakresu Mechanicznego Diagnozowania i Terapii (Metody McKenziego).

KRAKÓW 23–26.05.2024  CZĘŚĆ A

Odcinek lędźwiowy kręgosłupa.

Prowadzący: Helen Clare, Jacek Tuz

Czas trwania: 28 godz. zegarowych  (37 godz. dydaktycznych)

Cena: 2650 zł

 • Epidemiologia bólów kręgosłupa lędźwiowego.
 • Dowody naukowe w diagnozowaniu i leczeniu kręgosłupa.
 • Klasyfikacja wg systemu MDT, definicja pojęć.
 • Czynniki powodujące ból i niesprawność oraz ich związek z klasyfikacją MDT.
 • Patoanatomia, ruch i obciążenia kręgosłupa lędźwiowego.
 • Wywiad i badanie przedmiotowe.
 • Ocena obrazu klinicznego.
 • Procedury manualne stosowane w odcinku lędźwiowym.
 • Zasady leczenia dla odpowiednich klasyfikacji.
 • Omówienie wizyt kontrolnych i zasad zapobiegania nawrotom.

Profil Wykładowcy

dr Helen Clare 

FACP, PhD, MAppSc, GradDipManipTher, DipPhty, Dip. MDT

Helen jest fizjoterapeutką i założycielką Helen Clare Physiotherapy. W 1975 roku ukończyła studia z zakresu fizjoterapii na Uniwersytecie Otago w Nowej Zelandii.
Od 1979 roku mieszka i pracuje w Sydney w Australii, gdzie ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie w Sydney, uzyskując dyplom Graduate Diploma in Manipulative Therapy w 1983 roku, tytuł Masters of Applied Science w 1989 roku oraz tytuł doktorski dzięki pracy zatytułowanej „Evaluation of the McKenzie Method” w 2005 roku. Pozostaje związana z Uniwersytetem w Sydney, pełniąc funkcję Associate Academic Staff, nadzorując studentów studiów podyplomowych.
W 2009 roku Helen uzyskała specjalizację w zakresie fizjoterapii mięśniowo-szkieletowej i jest członkiem Australijskiego Stowarzyszenia Fizjoterapeutów (Fellow of the Australian College of Physiotherapists – FACP).
Helen jest certyfikowanym terapeutą McKenziego i posiada dyplom z Mechanicznego Diagnozowania i Terapii. Od 1986 roku jest instruktorem Instytutu McKenziego, a obecnie jest jedynym członkiem-nauczycielem Instytutu McKenziego w Australii. Prowadzi również kursy Metody McKenziego na arenie międzynarodowej i do tej pory nauczała w 32 krajach.
Od 1999 roku była Dyrektorem ds. Edukacji w Międzynarodowym Instytucie McKenziego (MII). A aktualnie pełni funkcję CEO czyli Dyrektora wykonawczego w MII. Helen jest również autorką lub współautorką wielu recenzowanych artykułów i rozdziałów książek dotyczących różnych aspektów diagnostyki i terapii mechanicznej.

KRAKÓW 24–27.10.2024  CZĘŚĆ B

Odcinek szyjny i piersiowy.

Prowadzący: Georg Supp, Jacek Tuz

Czas trwania: 28 godz. zegarowych  (37 godz. dydaktycznych)

Cena: 2650 zł

 • Epidemiologia bólów kręgosłupa szyjnego.
 • Dowody naukowe w diagnozowaniu i leczeniu odcinka szyjnego.
 • Klasyfikacja wg systemu MDT, definicja pojęć.
 • Czynniki powodujące ból i niesprawność oraz ich związek z klasyfikacją MDT.
 • Patoanatomia, ruch i obciążenia kręgosłupa szyjnego i piersiowego.
 • Szyjno-pochodne bóle głowy – diagnozowanie i leczenie. 
 • Urazy typu „whiplash” – diagnozowanie i leczenie.
 • Procedury manualne stosowane w odcinku szyjnym i piersiowym.
 • Zasady leczenia dla odpowiednich klasyfikacji.
 • Omówienie wizyt kontrolnych i zasad zapobiegania nawrotom.