Webinar Regulamin

§ 1 Prawa Autorskie

  1. Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje zaprezentowane w ramach webinaru pod nazwą „Innowacje w leczeniu pacjenta z zespołem bólowym kręgosłupa. Granice kompetencji lekarza i fizjoterapeuty” podlegają prawom autorskim firmy Fizjoterapia Jacek Tuz z siedzibą w Tychach przy ulicy Szpakowej 44a, Regon 276087369
  2. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy Fizjoterapia Jacek Tuz, jest zabronione.
  3. Firma Fizjoterapia Jacek Tuz,  informuje, że treści webinaru pod nazwą „Innowacje w leczeniu pacjenta z zespołem bólowym kręgosłupa. Granice kompetencji lekarza i fizjoterapeuty”  zawierać mogą chronione prawem autorskim dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki, programy a także materiały wideo. Zastosowany w trakcie trwania webinaru układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
  4. Uczestnicy webinaru zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w nim materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pod rygorem nieważności, pisemnej zgody przez firmę Fizjoterapia Jacek Tuz.

§ 2 Ochrona Danych Osobowych

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Fizjoterapia Jacek Tuz z siedzibą w Tychach przy ulicy Szpakowej 44a, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018.poz 166g), w celu niezbędnym do przeprowadzania procesu rekrutacji na usługę szkoleniowo-rozwojową organizaowaną przez Fizjoterapia Jacek Tuz oraz w dalszej kolejności kształcenia oraz obsługi administracyjnej usługi, na którą dokonany został zapis.
  2. Podanie danych w zakresie wykształcenia oraz danych wykraczających poza zakres wymagany przepisami prawa jest dobrowolne, przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
  3. Przyjęłam/przyjąłem  do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem.
  4. Zapoznałam się/zapoznałem się  „z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych”.
  5. Oświadczam, iż posiadam niezbędne kwalifikacje określone przez Organizatora w ofercie usługi szkoleniowo-rozwojowej.
  6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i przesyłania informacji handlowych przez firmę Fizjoterapia Jacek Tuz. Wiem, że przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.