Program Rehabilitacji leczniczej w chorobach przewlekłych układu kostno-stawowego i mięśniowego

FIZJOTERAPIA JACEK TUZ realizuje projekt

„Tuzy u Tuza. Rehabilitacja lecznicza w chorobach przewlekłych układu kostno-stawowego i mięśniowego w 3 powiatach województwa śląskiego zgodnie z Regionalnym Programem Zdrowotnym”.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2014–2020, dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy,

działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy,

poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej — konkurs.

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępu 1080 osób (540 kobiet) powyżej 50 roku życia (50–59 lat u kobiet i 50–64 lat u mężczyzn) z województwa śląskiego, głównie z Tychów, powiatu tyskiego, powiatu będzińskiego i sosnowieckiego do rehabilitacji i profilaktyki przewlekłych chorób układu kostno-stawowego i mięśniowego oraz do edukacji zdrowotnej, wydłużającej/przywracającej aktywność zawodową, a także podniesienie kwalifikacji 54 osób (27 kobiet) personelu medycznego w Tychach/Sosnowcu w latach 2020–2022.

  Wsparciem w ramach projektu objęte zostaną osoby zamieszkałe według Kodeksu Cywilnego lub pracujące w województwie śląskim, w tym:
 • 1080 osób (540 kobiet) w wieku aktywności zawodowej,
 • 54 osoby (27 kobiet) kadry podmiotów leczniczych.

Termin realizacji projektu:

01.01.2020 r. – 31.12.2022 r. 

Planowane efekty:

 • 1134 osób (w tym 567 kobiet) objętych programem zdrowotnym;
 • 1080 osób (w tym 540 kobiet) uczestniczących w kompleksowej rehabilitacji leczniczej w Programie;
 • 54 osoby (w tym 27 kobiety) uczestniczące w szkoleniu dla kadry medycznej w Programie:
 • 648 osób (w tym 324 kobiet), które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuują zatrudnienie.

Wartość projektu: 1 826 307,84 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 552 361,66 PLN

Przewodnik (krok po kroku)

Krok. 1
Zobacz – czy jesteś w grupie docelowej.

 • Jesteś kobietą w wieku 50-59 lat/ mężczyzną w wieku 50-64 lata
 • Zamieszkujesz na terenie województwa śląskiego
 • Jesteś aktywna/y zawodowo lub deklarujesz gotowość do podjęcia zatrudnienia
 • Nie korzystałaś/eś ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON w okresie ostatnich 6 miesięcy z powodu niżej wymienionych jednostek chorobowych:
 • zwyrodnienia wielostawowe (M15)
 • choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych (koksartroza) (M16)
 • choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych (gonartroza) (M17)
 • choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowa-śródręcznego (M18)
 • inne choroby zwyrodnieniowe (M19)
 • zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa (M47)
 • choroby kręgów szyjnych (M47)
 • inne choroby krążka międzykręgowego (M51)
 • bóle grzbietu (M54)
 • nie stwierdzono u Ciebie przeciwskazań zdrowotnych do skorzystania ze świadczeń rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym
 • chciałabyś/ chciałbyś skorzystać z rehabilitacji ambulatoryjnej

Krok 2
Zobacz jakie wsparcie otrzymasz:

a) Kompleksową rehabilitację uczestników projektu obejmującą:

 • pierwszą wizytę lekarską realizowaną przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej
 • pierwszą poradę fizjoterapeutyczną
 • indywidualny plan rehabilitacyjny dostosowany do potrzeb wynikających ze stanu zdrowia pacjenta oraz zakresu potrzebnej pomocy fizjoterapeutycznej (15 dni zabiegowych, czas trwania jednego dnia zabiegowego – do 1 godziny)
 • drugą wizytę lekarską realizowaną przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej w ciągu tygodnia po ukończeniu działań edukacyjnych oraz indywidualnego planu rehabilitacji
 • drugą poradę fizjoterapeutyczną realizowaną po 2 miesiącach od ukończenia działań edukacyjnych oraz indywidualnego planu rehabilitacji
 • kontrolną wizytę lekarską realizowaną przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej po 2 miesiącach od ukończenia działań edukacyjnych oraz indywidualnego planu rehabilitacji

 

b) Działania edukacyjne dla uczestników projektu (3 spotkania 45-minutowe w zakresie edukacji zdrowotnej, 3 spotkania 45-minutowe w zakresie edukacji żywieniowej, 3 spotkania 45-minutowe w zakresie psychoedukacji)

 

c) Dodatkowo zakres wsparcia dotyczy również szkolenia dla kadry medycznej z nowoczesnych technik rehabilitacji pacjentów z przewlekłymi chorobami układu mięśniowo-szkieletowego (dotyczy lekarzy i fizjoterapeutów)

Krok 3
Jeżeli jesteś w grupie docelowej, jesteś zainteresowany programem zapoznaj się z wymaganymi dokumentami oraz organizacją wsparcia.

*prosimy o wydrukowanie dokumentów w kolorze

Organizacja wsparcia:

 • Pacjenci podzieleni są na grupy (edycje)
 • Do każdej edycji możemy przyjąć maksymalnie 48 pacjentów
 • Wsparcie  w programie pacjent zapoczątkowuje  pierwszą poradą  u lekarza specjalisty rehabilitacji ruchowej (kwalifikacja medyczna do programu)
 • Pierwsze porady lekarza specjalisty rehabilitacji ruchowej odbywają się w wyznaczone poniedziałki od godziny 8.00 do 14.00 oraz piątki od 15 do 21.00
 • Zwyczajowo termin wizyty lekarskiej jest ustalany na około 2-3 tygodnie przed rozpoczęciem Indywidualnego Planu Rehabilitacji (telefonicznie). Na wizytę należy przynieść dokumentację medyczną.
 • Po wizycie lekarskiej wskazuje się  termin pierwszej porady fizjoterapeutycznej (zwyczajowo wizyty fizjoterapeutyczne odbywają się w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie Indywidualnego Planu Rehabilitacji), we wtorki , środy i czwartki w godzinach od 8 do 14.00 oraz w piątek od 14 do 20.00.
 • Kolejnym krokiem jest udział w Indywidualnym Planie Rehabilitacji tj. 14 dni zabiegowych pod rząd, każdy dzień zabiegowy trwa około 40 minut.
 • Dla lepszej organizacji pracy każdy z uczestników projektu zobowiązuje się do podania swojej dostępności w 2 godzinnych okienkach czasowych (czasie, w którym osoby koordynujące projekt mogą ustalić udział w IPR na każdy dzień).
 • W tygodniu po skończonym IPR – odbywa się druga wizyta lekarska.
 • Dwa miesiące po skończonym IPR i działaniach edukacyjnych odbywa się druga porada fizjoterapeutyczna oraz kontrolna (ostatnia) wizyta lekarska.
 • W trakcie IPR lub nieco przed lub nieco po IPR – odbywają spotkania edukacyjne z dietetyki, psychoedukacji oraz edukacji zdrowotnej (narządu ruchu). Każde z nich trwa 2 godziny i 15 minut. W czasie pandemii te spotkania edukacyjne realizowane są w formie zdalnej, korzystając z platformy zoom.

Krok 4
Jeżeli decydujesz się na udział w programie:

 • wydrukuj (koniecznie w kolorze) wszystkie dokumenty

 • wypełnij je i trzymaj przygotowane (nie wpisuj dat, te uzupełnisz w dniu pierwszej porady lekarskiej)

 • wyślij formularz zgłoszeniowy

 • cierpliwie poczekaj na kontakt z naszej strony

Pobierz Materiały Szkoleniowe

Szanowni Państwo

W związku panującą pandemia koronawirusa  oraz koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa osób korzystających z usług fizjoterapeutycznych  uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się i zaakceptowanie następujących zapisów regulaminu:

 • Na obiekcie zakrywany usta i nos przez cały okres przebywania wewnątrz budynku.
 • Obowiązkowo używany rękawiczek jednorazowych.
 • Każdy pacjent stawia się na zabiegi 5 minut przed wyznaczoną godziną.
 • Wchodzimy do kliniki po wezwaniu personelu
 • Część zabiegową kończymy 45 minut po wyznaczonej godzinie.
 • Wychodzimy z obiektu niezwłocznie po zakończeniu zabiegów.
 • Bardzo prosimy o punktualne przybycie.
 • Przynoszenie dużych ręczników kąpielowych aby zakryły całą kozetkę.
 • Przychodzimy  w luźnym stroju (najlepiej sportowych), a zmieniamy jedynie obuwie.
 • Wnosimy jak najmniej rzezy osobistych.
 • Nie używany telefonów komórkowych.
 • Wszystkie niepokojące objawy należy zgłaszać przed przyjściem na zabiegi.