Zobacz najbliższe terminy

Szkolenia podstawowe z zakresu Mechanicznego Diagnozowania i Terapii (Metody McKenziego).

KRAKÓW 24–27.10.2024  CZĘŚĆ A

Odcinek lędźwiowy kręgosłupa.

Prowadzący: Jacek Tuz

Czas trwania: 28 godz. zegarowych  (37 godz. dydaktycznych)

Cena: 2650 zł

 • Epidemiologia bólów kręgosłupa lędźwiowego.
 • Dowody naukowe w diagnozowaniu i leczeniu kręgosłupa.
 • Klasyfikacja wg systemu MDT, definicja pojęć.
 • Czynniki powodujące ból i niesprawność oraz ich związek z klasyfikacją MDT.
 • Patoanatomia, ruch i obciążenia kręgosłupa lędźwiowego.
 • Wywiad i badanie przedmiotowe.
 • Ocena obrazu klinicznego.
 • Procedury manualne stosowane w odcinku lędźwiowym.
 • Zasady leczenia dla odpowiednich klasyfikacji.
 • Omówienie wizyt kontrolnych i zasad zapobiegania nawrotom.

KRAKÓW 12–15.12.2024  CZĘŚĆ B

Odcinek szyjny i piersiowy.

Prowadzący: Georg Supp, Jacek Tuz

Czas trwania: 28 godz. zegarowych  (37 godz. dydaktycznych)

Cena: 2650 zł

 • Epidemiologia bólów kręgosłupa szyjnego.
 • Dowody naukowe w diagnozowaniu i leczeniu odcinka szyjnego.
 • Klasyfikacja wg systemu MDT, definicja pojęć.
 • Czynniki powodujące ból i niesprawność oraz ich związek z klasyfikacją MDT.
 • Patoanatomia, ruch i obciążenia kręgosłupa szyjnego i piersiowego.
 • Szyjno-pochodne bóle głowy – diagnozowanie i leczenie. 
 • Urazy typu „whiplash” – diagnozowanie i leczenie.
 • Procedury manualne stosowane w odcinku szyjnym i piersiowym.
 • Zasady leczenia dla odpowiednich klasyfikacji.
 • Omówienie wizyt kontrolnych i zasad zapobiegania nawrotom.