O nas

Projekt Fizjoterapia MDT rodzi się z obserwacji klinicznych.Podstawą projektu jest właściwe wykorzystanie potencjału ukrytego w systemie:

Mechanicznego

Diagnozowania

Terapii

popularnie nazywanej Metodą McKenziego, a w ramach tego, tworzenie podgrup pacjentów reagujących w określony sposób na zadawane bodźce mechaniczne (pozycje statyczne, ruch własny pacjenta, procedury manualne wykonywane przez terapeutę).  Ten projekt zakłada również umiejętność wykluczania z leczenia tych pacjentów u których nie obserwuje się poprawy, a zarazem kierowania do właściwszych specjalistów.

Umów się na wizytę

Diagnostyka MDT

Każdy może być poddany tej diagnostyce, ale już nie każdy może być leczony według MDT.

  • Zespoły bólowe kręgosłupa i kończyn – zwłaszcza pacjenci, którzy nie doświadczają poprawy w leczeniu zachowawczym i usłyszeli propozycję leczenia operacyjnego;
  • Terapia wisceralna – po przecięciu powłok brzusznych;
  • Fizjoterapia przed i pooperacyjna;
  • Diagnostyka i leczenie nietrzymania moczu;
  • Terapia przeciwobrzękowa – po mastektomii, w obrzękach limfatycznych, tłuszczowych, pourazowych.

To tylko niektóre przykłady możliwości jakie daje współczesna fizjoterapia.

Zobacz w czym możemy Ci pomóc

Wady postawy

Diagnostyka i leczenie wad postawy, skrzywień kręgosłupa i wad kończyn dolnych u dzieci. Badanie komputerowe postawy ciała.

Metoda McKenziego

Badanie metodą McKenziego opierające się na protokołach diagnostycznych. Odpowiednio dobrany sposób leczenia, nastawiony na eliminację przyczyn.

Diagnostyka lekarska

Farmakoterapia bólu ostrego i przewlekłego. Inwazyjne techniki leczenia bólu: blokady diagnostyczne, prognostyczne, terapeutyczne.

Poznaj metodę MDT

Aby MDT było skuteczne koniecznie jest współdziałanie

Współpraca na lini fizjoterapeuta-pacjent, z naciskiem na słowo PACJENT.  W dużej mierze to właśnie od pacjenta,  od jego pracy i wysiłku jaki włoży w ćwiczenia, zależą postępy fizjoterapii opartej na metodzie McKenziego. Należy jednak pamiętać, że tam, gdzie mamy do czynienia z chorobą, rzadko kiedy mamy możliwość poznania wszystkich czynników ją wywołujących. Im lepiej wykształcony i doświadczony terapeuta, tym skuteczniejsze efekty diagnostyczne i terapeutyczne, co w praktyce oznacza szybsze i skuteczniejsze efekty.  Zaangażowanie fizjoterapeuty oraz wytrwałość pacjenta, dają gwarancję sukcesu w wyniku zminimalizowania, a w konsekwencji całkowitego wyeliminowanie bólu.